Trang chủ » Văn bản Công tác HSSV

Văn bản Công tác HSSV

Images

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT Ban hành quy chế công tác sinh viên

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ Chính ...

[Chi tiết...]

Images

Quy chế đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp hệ Chính quy

Quy chế đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp hệ Chính ...

[Chi tiết...]

Images

Quyết định số: 48/2006/QĐ-BGDĐT về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy

Quyết định số: 48/2006/QĐ-BGDĐT về việc xử lý người học có liên quan  đến tệ nạn ma ...

[Chi tiết...]

Images

Quyết định số: 5323/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình công tác học sinh, sinh viên

Quyết định số: 5323/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình công tác học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp giai đoạn 2012 -2016 ...

[Chi tiết...]

Images

Qui định về đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN

Qui định về đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp Chuyên nghiệp  của Bộ Giáo dục và Đào ...

[Chi tiết...]

Images

Quyết định số: 50/2007/QĐ-BGDĐT về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Quyết định số: 50/2007/QĐ-BGDĐT về công tác giáo dục phẩm chất  chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh ...

[Chi tiết...]

  • Trang: [1] 2
THÔNG TIN LIÊN HỆCơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 
 
Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội. Tel:  024. 66862266

Hotline: 0972 846 586

Magnesium preparations are prescribed for the prevention of arrhythmias Order Metoprolol Online Reviews including with an overdose of cardiac glycosides, as well as with paroxysms of ventricular tachycardia. It has a pronounced anti-inflammatory, decongestant and anti-allergic effect Flonase to buy Anti-inflammatory effect is realized as a result of drug interaction with glucocorticosteroid receptors. Está prohibido tomar medicamentos para menores y personas mayores de 65 años Comprar Levitra soft India Efectos secundarios Levitra puede causar algunos efectos no deseados en la parte del cuerpo. An effective combination is Nolvadex Nolvadex for sale Australia with aromatase inhibitors. The main metabolites are not isolated buy Mometasone cheap online This drug is excreted as a result of a single application (12 h) of a combination of 0.1%