Trang chủ » Tin giáo dục » Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với ngành học GDCN

Tin giáo dục

 • Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với ngành học GDCN

 • Năm học 2016 -2017, ngành Giáo dục chuyên nghiệp HN xác định  năm học này là tiếp tục một năm nỗ lực thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với chủ trương: Thực học - thực hành - thực nghiệp với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

  Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT, ngày 26/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 -2017 của ngành GD & DDT; Căn cứ công văn 
  số 4750/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 ngành Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với ngành Giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội như sau:

  Tải file đính kèm tại đây !
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ  Cơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 - 024. 66862266
   
  Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.