Trang chủ » Hệ TCCN » Mẫu bản kiểm điểm

Hệ TCCN

 • Mẫu bản kiểm điểm

 •                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

                                               BẢN KIỂM ĐIỂM
             

            
  Kính gửi :     
                                       - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội;
                                       - Phòng Quản lý Đào tạo
  Tôi tên :  ..............................................................................................................
    Hiện là HSSV lớp:……………   Mã số:...................................................................
    Khoa:.........................................................................................................................
    Địa điểm học:............................................................................................................
    Nay tôi viết bản kiểm điểm này vì có hành vi :
    ……...................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
     Đây là lần vi phạm nội quy, qui định lần thứ ....của tôi
     Qua sự việc trên, bản thân tôi tự nhận thấy:
    ...........................................................................................................................                   .............................................................................................................................
  .............................................................................................................................                    
   Tôi xin hứa và cam kết........................................................................................                    .............................................................................................................................
   Nếu còn có những hành vi, biểu hiện khác không chấp hành nội qui, quy định của nhà trường, tôi xin chịu hình thức kỷ luật cao nhất (buộc thôi học) đã được nhà trường phổ biến trong chương trình giáo dục định hướng cho HSSV đầu khóa .
   Tôi xin chân thành cảm ơn./.
                                                                    Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201...
                     Ý kiến người xử lý                         Người làm kiểm điểm                                                                               
                                       (ký tên &ghi rõ họ và tên)                                                     (ký tên &ghi rõ họ và tên)                                                                                         

  Tải file đính kèm tại đây !
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ  Cơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 - 024. 66862266
   
  Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.