Trang chủ » Hệ TCCN » Mẫu đơn xin học lại

Hệ TCCN

 • Mẫu đơn xin học lại

 •                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

                                                        
     

                                      ĐƠN XIN HỌC LẠI

                       Kính gửi :     
                                       - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội;
                                          - Phòng Quản lý Đào tạo
   
  Tôi tên là :                 .................................................................................................................  
  Ngày tháng năm sinh :........................................................................................
  Hộ khẩu thường trú :...........................................................................................
  Hiện là HSSV lớp :......................... Mã số : ........................ Khóa.......................
  Địa điểm:......................................... ..................................... .............................                                                                
  Nay tôi làm đơn này kính trình Ban giám hiệu cùng các Phòng, Khoa có liên quan giải quyết cho tôi được đi học trở lại.
  Lý do: đã kết thúc thời hạn xin bảo lưu kết quả học tập
  Theo Quyết định số …….  ngày …… tháng ……  năm 201…
  Kính mong Ban Giám Hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo quan tâm, giúp đỡ.
  Tôi xin chân thành cảm ơn./.
                                                                              Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201…
              PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                              Người làm đơn 
                (Ký tên, ghi rõ họ và tên)                         (Ký tên, ghi rõ họ và tên)
                                                       
   
   
   
    
                                              BAN GIÁM HIỆU DUYỆT     
  Tải file đính kèm tại đây! 
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ  Cơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 - 024. 66862266
   
  Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.