Trang chủ » Hệ Liên kết » Mẫu đơn xin học lại

Hệ Liên kết

 • Mẫu đơn xin học lại

 •              
   
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ................................................
   
   
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
  ĐƠN XIN HỌC LẠI
   
  Kính gửi: Thầy, Cô ………..………………...........................................
   
  Tên em là: ………………………………………………….…       Ngày sinh: ..………………
  Xin theo học lại môn: …………………………………………      với lớp:    …………………
  Thời lượng   ….   tiết.  Bắt đầu từ ngày:  ……………………       đến ngày  …………………
  Em xin đi học đầy đủ và đóng học phí theo quy định của Nhà trường.
  Em xin chân thành cảm ơn.
                                                                                                                       
            Xác nhận Đơn vị Quản lý lớp
  Đề nghị Thầy, Cô giảng dạy cho phép SV:
  .................................................  Lớp: ...............
  Được học ghép với lớp………....do Thầy, Cô giảng dạy
   
   
   
   
   
   
  ………………………..………
  (Ký và ghi rõ họ tên)
  Hà Nội, ngày  …  tháng … năm 2015
  Sinh viên
   
   
   
   
  ………………………..………
  (Ký và ghi rõ họ tên)
   
  Xác nhận của GV giảng dạy
            Đủ điều kiện dự thi:    
            Phải đi học lại:              
   
   
   
   
  ………………………..………
  (Ký và ghi rõ họ tên)
  Xác nhận BCN khoa
   
   
   
   
   
  ………………………..………
  (Ký và ghi rõ họ tên)
   
   
  (Đơn xin học lại phải có đầy đủ chữ ký mới có giá trị. Sau khi học xong SV phải nộp lại đơn này cho Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày thi để phối hợp xét điều kiện thi)
  File đính kèm tại đây !


 • THÔNG TIN LIÊN HỆ  Cơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 - 024. 66862266
   
  Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.