Trang chủ » Hệ TCCN » Mẫu đơn xin thi lại

Hệ TCCN

 • Mẫu đơn xin thi lại

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ĐƠN XIN THI LẠI
  Học phần: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số ĐVHT: . . . . . . . . . . . . .
   
  Kính gửi:
  - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội
                          - Phòng Quản lý Đào tạo
   
  Em tên là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hiện đang học lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . . . . . . . . . Ngành: . . . . . . . . . . . .
  Nay tôi làm đơn này xin được hủy kết quả đã thi và xin thi lại học phần. Tên học phần: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ngày thi lần 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điểm đã đạt được: . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Lý do xin thi lại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vì vậy em làm đơn này kính mong Văn phòng Quản lý Đào tạo trường xem xét giải quyết. Tôi xin hoàn toàn chấp nhận về kết quả thi lại học phần mà tôi đã đăng ký.
  Em xin cảm ơn!
                                                                                Hà Nội, ngày      tháng        năm 201….
                                                                                                        Người làm đơn

  Tải file đính kèm tại đây !
                                                                                      
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ  Cơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 - 024. 66862266
   
  Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.