Trang chủ » Hệ TCCN » Mẫu đơn xin thôi học

Hệ TCCN

 • Mẫu đơn xin thôi học

 •                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

                                               ĐƠN XIN THÔI HỌC
             

            
  Kính gửi :     
                                       - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội;
                                       - Phòng Quản lý Đào tạo
   
   
  Tôi tên là:...........................................................................................................   
  Ngày tháng năm sinh:........................................................................................
  Hộ khẩu thường trú :.........................................................................................
   ..........................................................................................................................
  Hiện là HSSV lớp:......................... Khoa:...........................
  Mã số SV: …………………Nhập học ngày ..……………..Khoá học:……….....
   
  Nay vì lí do:.......................................................................................................          
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  nên tôi  không thể tiếp tục theo học tại Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội  được nữa.
   
  Vậy kính đề nghị Ban giám hiệu cùng các đơn vị liên quan, giải quyết cho tôi được thôi học, rút hồ sơ gốc và xoá tên trong danh sách của nhà trường kể từ ngày..…tháng…..năm 201...
  Tôi xin chân thành cảm ơn./.
   
                                                                              Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201…
              PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                              Người làm đơn
                (Ký tên, ghi rõ họ và tên)                         (Ký tên, ghi rõ họ và tên)
                                                       
   
   
   
    
                                              BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
  Tải file đính kèm tại đây!
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ  Cơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 - 024. 66862266
   
  Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.