• Triết lý và Tầm nhìn

 • TRIẾT LÝ VÀ TẦM NHÌN
   

  I. TRIẾT LÝ
  - Học tập để biết, để làm, để cùng chung sống và để làm người

  - Đào tạo gắn liền với thực tiễn nhu cầu của doanh nghiệp.

  II. SỨ MỆNH

  Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu tại Việt Nam; không ngừng phấn đấu vì sự phát triển của con người, luôn nỗ lực vươn tới đỉnh cao trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhân tài; là nơi hội tụ, bồi dưỡng, phát triển và cung cấp các chuyên gia cao cấp trong các lĩnh vực công nghiệp, kinh tế, xã hội…

   
  III. TẦM NHÌN

  Trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu tại Việt Nam.

  IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  Giá trị cốt lõi của trường là xây dựng văn hóa của một tổ chức biết học hỏi trong đó mọi thành viên sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng làm việc hết mình vì tổ chức.