Trang chủ » Ngành Công nghệ Kỹ thuật - Ô tô

Ngành Công nghệ Kỹ thuật - Ô tô

Giới thiệu Chương trình đào tạo Ngành công nghệ Kỹ thuật Ô Tô
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 
 
1. Ngành đào tạo                                                    : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
2. Thời gian đào tạo                                               : 2 năm ( 24 tháng )
3. Loại hình đào tạo                                                : Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh                                         : Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương
5. Khối Lượng kiến thức toàn khóa                      : 106 ĐVHT
6. Giới thiệu chương trình:
Chương trình trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành công nghệ kỹ thuật ô tô được thiết kế để đào tạo người học trở thành kĩ thuật viên trình độ TCCN ngành công nghệ kỹ thuật ô tô , có sức khỏe, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vương lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về Động cơ đốt trong, Hệ thống điện và điện tử trên ô tô, Ô tô, Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, pháp luật, chính trị, quốc phòng – an ninh.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, người học được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Người học có khả năng tổ chức, quản lý sản xuất ở cơ sở , lắp đặt và thi công các công việc như lắp ráp, sửa chữa bảo dưỡng các chi tiết, cụm chi tiết trong ngành công nghệ kỹ thuật ô tô như: Hệ thống nhiên liệu, các loại nhiên liệu sử dụng trên ô tô, có khả năng đảm nhiệm tổ trưởng sản xuất, trưởng ca sản xuất, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

7. Mục tiêu đào tạo:
7.1 Mục tiêu chung:
- Đào tạo kỹ thuật viên ngành công nghệ ô tô có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành để đảm nhiệm được các nhiệm vụ công việc như sửa chữa, bảo dưỡng, tháo lắp, kiểm tra các chi tiết hoặc cụm chi tiết trong ngành công nghệ ô tô. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

7.2 Mục tiêu cụ thể:
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng”
Kiến thức:
Trình bày được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Leenin ; đường lối các mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng nâng cao trình độ.
Nêu lên được các kiến thức về kiểm định, thử nghiệm các dịch vụ kỹ thuật Ô tô. Khái quát được kiến thức cơ bản về quản lý sản xuất, kinh doanh ô tô và các loại thiết bị động lực.
Trình bày được các nội dung cơ bản về công nghệ động lực, công nghệ ô tô như: Nguyên lý hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ…
Áp dụng được kiến thức của hệ thống gầm, động cơ xăng và diesel để sửa chữa các loại đông cơ xăng, diesel, hệ thống gần của các loại xe ô tô và xe tải.
Kỹ năng
Vận hành và khai thác được các thiết bị động lực…
Lắp ráp, bảo trì và sửa chữa được thiets bị động lưc…
Lập được quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
Nêu được các kiến thức về an toàn lao động
Triển khai và thực hiện được việc chuyển giao công nghệ.

Thái độ
Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao đông và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
Có khả năng học tập để nâng cao trình độ ở bậc học: Cao đẳng, Đại học.

Vị trí đảm nghiệm sau khi tốt nghiệp:
Đảm nhận các công việc sửa chữa, vận hành, bảo trì và các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật ô tô và thiết bị động lực trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.


* Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
            - Trụ sở chính: Phòng Đào tạo - Tầng 2- Số 73 Cổ Bi – Gia Lâm - Hà Nội.
               ĐT: 0243 6763 668; 
Thầy Bẩy: 0972 846 586
            - Cơ sở 2: Tầng 2 - Phòng 206 - Số 9 Bùi Ngọc Dương – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
               ĐT: 024 6686 2266; Thầy Bẩy: 0972 846 586

THÔNG TIN LIÊN HỆCơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 
 
Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội. Tel:  024. 66862266

Hotline: 0972 846 586

Magnesium preparations are prescribed for the prevention of arrhythmias Order Metoprolol Online Reviews including with an overdose of cardiac glycosides, as well as with paroxysms of ventricular tachycardia. It has a pronounced anti-inflammatory, decongestant and anti-allergic effect Flonase to buy Anti-inflammatory effect is realized as a result of drug interaction with glucocorticosteroid receptors. Está prohibido tomar medicamentos para menores y personas mayores de 65 años Comprar Levitra soft India Efectos secundarios Levitra puede causar algunos efectos no deseados en la parte del cuerpo. An effective combination is Nolvadex Nolvadex for sale Australia with aromatase inhibitors. The main metabolites are not isolated buy Mometasone cheap online This drug is excreted as a result of a single application (12 h) of a combination of 0.1%