Trang chủ » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Chu Đức
Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của Nhà trường theo điều lệ trường Trung cấp; các quy chế đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt; nhiệm vụ được UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Công tác Quản lý tuyển sinh đào tạo;
Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ;
Công tác Thi đua - Khen thưởng, ký luật đối với học sinh, sinh viên.
Công tác an ninh, tự vệ, nội vụ, văn hóa, công tác xã hội.
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng Thi đua Khen thưởng và các Hội đồng khác theo duy định của Nhà nước.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên.
Khoa Cơ bản; Khoa Công nghệ Kỹ thuật; Khoa Kinh tế và Quản lý.
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.

2. Phó Hiệu trưởng: ThS. Dương Duy Trường

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Công tác Tổ chức - Cán bộ
Công tác Hành chính văn phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế.
Công tác Tài chính kế toán và cơ sở vật chất;
Giúp Hiệu trưởng Quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
Phòng Tổ chức Hành chính.
Phòng Tài chính Kế toán.

II. CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
1. Phòng Tổ chức cán bộ:

- Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Thanh Dung
 Phụ trách chung công tác của Phòng
 Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ
 Tham gia các Hội đồng của Nhà trường.

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Tầng 2 khu Hiệu bộ, số 73 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 043 6763 669 - 0974 436 766
2. Phòng Quản lý Đào tạo:

- Trưởng phòng: ThS. Lê Văn Bẩy
 Phụ trách chung công tác của Phòng
 Phụ trách trực tiếp công tác tuyển sinh, đào tạo.
 Tham gia các Hội đồng của Nhà trường.

Địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Tầng 2 khu Hiệu bộ, số 73 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 043.6763.668 - 0972.846.586


- P. Trưởng phòng: Ks. Nguyễn Thị Phương
 Phụ trách công tác của phòng, thay mặt trưởng phòng giải quyết công việc khi trưởng phòng vắng mặt

Địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Tầng 2 khu Hiệu bộ, số 73 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 043.6763.668 - 0962.350.554


3. Phòng Tuyển sinh - Quan hệ Doanh nghiệp:

 Phụ trách chung công tác của Phòng
 Trực tiếp công tác tuyển sinh
 Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh - Quan hệ Doanh nghiệp, số 9 phố Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội
 Điện thoại: 046.686.2266

4. Phòng Kế toán - Tài chính:

THÔNG TIN LIÊN HỆCơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 - 024. 66862266
 
Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.