Trang chủ » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Chu Đức
Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của Nhà trường theo điều lệ trường Trung cấp; các quy chế đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt; nhiệm vụ được UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Công tác Quản lý tuyển sinh đào tạo;
Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ;
Công tác Thi đua - Khen thưởng, ký luật đối với học sinh, sinh viên.
Công tác an ninh, tự vệ, nội vụ, văn hóa, công tác xã hội.
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng Thi đua Khen thưởng và các Hội đồng khác theo duy định của Nhà nước.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên.
Khoa Cơ bản; Khoa Công nghệ Kỹ thuật; Khoa Kinh tế và Quản lý.
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.
2. Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Hành chính - Kế toán: ThS. Phạm Thị Thanh Dung

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Công tác Tổ chức - Cán bộ
Công tác Hành chính văn phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế.
Công tác Tài chính kế toán và cơ sở vật chất;
Giúp Hiệu trưởng Quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
Phòng Tổ chức Hành chính.
Phòng Tài chính Kế toán.


3. Phó Hiệu trưởng phụ trách Công tác Đào tạo : ThS. Lê Văn Bẩy

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
 Phụ trách Công tác Đối nội - Đối ngoại
 Phụ trách trực tiếp công tác tuyển sinh, đào tạo.
 Phụ trách Trung tâm hợp tác Quốc tế của Nhà trường

Địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Tầng 2 khu Hiệu bộ, số 73 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 043.6763.668 - 0972.846.586   


                                  
4. Phòng Đào tạo


- P. Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thu Hiền
 Phụ trách công tác của phòng, giải quyết các Công việc liên quan đến Tuyển sinh và Đào tạo

- Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Tầng 2 khu Hiệu bộ, số 73 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội  
hoặc Phòng 206, tầng 2, Số 9, Phố Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 6686 2266 - 0986 696 453


5. Phòng Kế toán - Tài chính:
6. Các Khoa trực thuộc
 
 6.1. Khoa Công nghệ Kỹ thuật: bao gồm 5 chuyên ngành
   6.2. Khoa Kinh tế: Bao gồm 02 chuyên ngành
   6.3. Khoa cơ bản....

THÔNG TIN LIÊN HỆCơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 
 
Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội. Tel:  024. 66862266

Hotline: 0972 846 586

Magnesium preparations are prescribed for the prevention of arrhythmias Order Metoprolol Online Reviews including with an overdose of cardiac glycosides, as well as with paroxysms of ventricular tachycardia. It has a pronounced anti-inflammatory, decongestant and anti-allergic effect Flonase to buy Anti-inflammatory effect is realized as a result of drug interaction with glucocorticosteroid receptors. Está prohibido tomar medicamentos para menores y personas mayores de 65 años Comprar Levitra soft India Efectos secundarios Levitra puede causar algunos efectos no deseados en la parte del cuerpo. An effective combination is Nolvadex Nolvadex for sale Australia with aromatase inhibitors. The main metabolites are not isolated buy Mometasone cheap online This drug is excreted as a result of a single application (12 h) of a combination of 0.1%